Logo Universiteit Utrecht

Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

’s-Hertogenbosch en de Meierijgemeenten (inclusief de Bommelerwaard)

Het onderzoek in de regio ’s-Hertogenbosch en de Meierijgemeenten (inclusief de Bommelerwaard) is in volle gang. Dit loopt van 2018 tot en met 2022. De eerste rapportage 2018 wordt voor de zomer (2019) verwacht.