Logo Universiteit Utrecht

Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Regio Gooi- en Vechtreek

Het onderzoek in de regio Gooi- en Vechtreek is in volle gang. Dit loopt van 2018 tot en met 2022. De eerste rapportage 2018 wordt na de zomer (2019) verwacht.