Logo Universiteit Utrecht

Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Onze onderzoekers

De hoofdonderzoeker is Dr. N.F. (Nienke) Boesveldt. Zij is werkzaam bij de leerstoelgroep Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. De Universiteit Utrecht is een op onderzoek gerichte universiteit van wereldklasse en leider in Nederland. Dr. Boesveldt haar onderzoeksinteresse omvatten kwetsbare groepen, dakloosheid, bestuur, publieke (geestelijke) gezondheid, interventies, sociaal beleid, sociale innovatie, sociale economie en vergelijkende studies. Dr. Boesveldt heeft zelf 15 jaar bij gemeenten meegewerkt aan processen voor maatschappelijke opvang, dagbesteding en beschermd en beleid wonen.

Deze dubbele achtergrond van onderzoeker en beleidsmaker, is momenteel van grote waarde voor dit onderzoek en deze positie draagt bij aan de maatschappelijke waarde van het wetenschappelijke werk dat wordt ondernomen. Dr. Boesveldt begrijpt de omstandigheden (en de druk) die beleidsmakers tegenkomen in hun dagelijkse werk. Dr. Boesveldt organiseert regelmatig, en voor verschillende doelgroepen, workshops, lezingen en seminars over studies over het bestuur van dakloosheid en hecht veel waarde aan het slaan van een brug tussen wetenschappelijke kennis en de beleidspraktijk.
Dr. N.F. Nienke Boesveldt maakt onderdeel uit bij de leerstoelgroep Algemene Sociale Wetenschappen bij Prof. DR. John B.F. de Wit.


Maarten Davelaar (politicoloog) is als trainer/onderzoeker verbonden aan het onderzoek. Hij heeft samen met Nienke Boesveldt de training voor de ervaringsdeskundige onderzoekers en hun universitaire duo-onderzoekers
binnen dit onderzoek opgezet en begeleidt de trainingsbijeenkomsten. Hij werkt veelvuldig met participatief (actie) onderzoek en is initiatiefnemer van de PAja!-methode voor participatieve keuringen waarbij gebruikers van opvang-, zorg- en welzijnsvoorzieningen de hoofdrol vervullen. Als zelfstandig onderzoeker werkt hij onder meer samen met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties in het sociale domein. Hij is tevens projectleider van de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen waarin bewoners, professionals en bestuurders nieuwe inzichten ontwikkelen rond innovatieve woonprojecten waar (ook) mensen wonen die gedurende langere of kortere tijd hun grip op het leven zijn kwijtgeraakt.

 

Edo Paardekooper Overman, is een zeer actieve ervaringsdeskundige en is sinds onder andere een ‘daklozen-periode’ van ca. anderhalf jaar, daarna steeds actief geweest als belangenbehartiger, mede-onderzoeker en als ‘mystery-guest’ trainer bij het leven van mensen die door onze samenleving worden uitgesloten en soms zelfs worden uitgestoten. Dit doet hij samen met andere ‘ervaringsdeskundigen’ door geheel Nederland en soms zelfs op Europees niveau. Momenteel is hij onder andere betrokken bij de zogenoemde ‘Meerjarenagenda BW en MO’ 2018-2022 als bestuurslid van de ‘Stg. Werkplaats COMO, wat staat voor Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang.

 

Esmé (30) werkt momenteel als ervaringsdeskundige, waarbij ze cliëntondersteuning biedt en cursussen en voorlichtingen geeft. Esmé worstelde zelf jarenlang met de gevolgen van trauma en depressie en is na een intensief herstelproces nu in staat om met haar ervaringen anderen te helpen. Ze vindt het belangrijk om binnen dit onderzoek een bijdrage te kunnen leveren in de hoop dat dit onderzoek bijdraagt aan de vorming van beleid waar cliënten baat bij hebben, zodat ook zij weer waarde in het leven en zichzelf vinden en weer waardevolle rollen in onze samenleving kunnen innemen.

 

David (24) studeert Social policy and Public Health aan de Universiteit van Utrecht. Hiervoor studeerde hij Sociaal Pedagogische Hulpverlening. David heeft drie jaar gewerkt voor een zorgonderneming waar hij persoonlijke begeleiding en zorgvernieuwing in zijn takenpakket had. Hij heeft binnen sociale werkveld ervaring opgedaan met uiteenlopende doelgroepen en vindt het werk als sociaal pedagogisch hulpverlener erg leuk om te doen. David werkt mee aan het onderzoek omdat hier het werkveld en het beleid met elkaar in verband worden gebracht en er zowel vanuit cliënt als stakeholder perspectief wordt gekeken.

Emmely van Dijk (23) is student aan de Universiteit Utrecht en volgt de master Social Policy and Public Health.  Ze werkt sinds de zomer voor het onderzoek en concentreert zich op het interviewen en analyseren van gesprekken met stakeholders. In het onderzoek liggen haar interesse in de invloed die de samenwerking tussen verschillende stakeholders kunnen hebben op de uitkomst voor de cliënten. Daarnaast vind ze het leuk om samen te werken in een team met studentenassistenten en ervaringsdeskundige onderzoekers waar ieder vanuit zijn eigen achtergrond waarde toevoegt aan ons onderzoek.

 

Marcia Bochem (28) volgt momenteel de master Social Policy and Public Health aan de Universiteit van Utrecht. Voorheen was ze werkzaam in het sociale werkveld waar ze heeft gewerkt met verschillende doelgroepen. Hierin zag ze dat er regelmatig beslissingen werden genomen vanuit het beleid die veel invloed hadden op de uitkomsten voor de doelgroep. Hierdoor wilde ze meer leren over de achterliggende visie van beleidsvorming en de beslissingen die er genomen werden. Marcia werkt mee aan het onderzoek omdat ze gelooft dat er nog veel verbeterd kan worden voor kwetsbare groepen. Ze denkt dat door middel van het onderzoek, de verschillende verbanden tussen beleid en de uitkomsten voor de cliënten zichtbaar worden, wat  kan zorgen voor verbetering.

 

Maaike Metselaar (28) is werkzaam als ervaringsdeskundige op een beschermd wonen locatie. In 2016 ontving ze haar certificaat voor de bekende opleiding Howie the Harp, waarin ze leerde om haar eigen ervaringen die ze heeft opgedaan in de GGZ in te zetten om anderen te ondersteunen. Als ervaringsdeskundige werkt ze door mensen te begeleiden door middel van herstel ondersteunende zorg. Ze heeft zich ontwikkelt tot WRAP-facilitator en geeft deze cursussen aan cliënten die gebruik maken van beschermd wonen. Maaike werkt mee aan dit onderzoek omdat ze het belangrijk vindt om ook op beleidsniveau mee te denken en hierin vooral ervaringen van cliënten mee te nemen.

Nanda heeft jarenlang als verpleegkundige in verschillende settingen gewerkt. Ze werd echter geconfronteerd met een burn-out en een PTSS (Posttraumatische Stress stoornis) vanuit een vroegkinderlijk trauma. Met behulp van veel mensen, ook in de Geestelijke Gezondheidszorg heeft ze vanuit daar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ze gebruikt nu haar eigen ervaringen om anderen te ondersteunen. Momenteel werkt ze mee als co-onderzoeker/interviewer het onderzoek vanuit de Universiteit Utrecht. Daarnaast zet ze zich in als vrijwilligerscoach en traint Nanda hulpverleners in de bejegening en participatie van cliënten.

 

Anne Mpaulo volgt momenteel de Premaster Social Policy and Public Health. In het verleden heeft ze veel (inter)nationale werkervaring opgedaan in de richting van internationale communicatie managment, voornamelijk bij internationale non-profit organisaties. Hierdoor ontstond haar interesse in veel verschillende onderwerpen, zoals het versterken van sociale inclusie en gezondheidssystemen in Nederland. Daarnaast is ze ook geïnteresseerd in deze gezondheidssystemen op internationaal niveau zoals Oost-Europa, Afrika of India. Ze doet mee aan het onderzoek omdat ze graag wil helpen om de positie en de voorzieningen te verbeteren voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

 

Sascha Van den Dries studeert momenteel aan de Universiteit van Utrecht en volgt de master Social Policy and Public Health. Voordat ze hiermee startte heeft ze Pedagogiek gestudeerd waarbij ze praktijkervaring heeft opgedaan in verschillende zorginstellingen. Ze vond het erg interessant werk maar merkte ook dat het beleid van de instellingen niet altijd het gewenste resultaat behaalde voor de doelgroepen en besloot daarom om door te studeren. Het onderzoek sluit aan bij haar interesses en ze heeft gezien dat er nog veel punten zijn waarop het beleid voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen verbeterd kan worden. Ze heeft ervaren hoe belangrijk de rol van ervaringsdeskundige in dit onderzoek is. In het onderzoek heeft ze vooral cliënten geïnterviewd. De ervaringen die de geïnterviewde cliënten hebben gedeeld zijn ontzettend waardevol en onmisbaar voor dit onderzoek.

 

Niels Bolderman (23) is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht  en heeft zijn masterdiploma Arbeid, Zorg en Participatie behaald. Afgelopen jaar heeft hij stage gelopen bij Nienke Boesveldt en bijgedragen aan het onderzoek. Hij heeft zich verdiept in de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties.
‘ Geen ambulantisering en Housing First zonder beschikbare
woonvormen’
 is een belangrijke bevinding van zijn masterscriptie. Mede door zijn bachelor Bestuurs en organisatie wetenschappen spreekt de samenwerking tussen verschillende stakeholders hem aan. Daarnaast denkt hij graag mee over sociale problemen die spelen in de samenleving. De inzet van de respondenten om doelgroepen te ondersteunen en te huisvesten heeft hem geïnspireerd.

 

Robbert Brouwer is ervaringsdeskundige en werkt momenteel als vliegende brigadier bij stichting Lumen in Leiden. Hij komt hiervoor bij mensen thuis die bijvoorbeeld slechte ervaringen hebben met de GGZ, niet meer beschermd kunnen wonen door de huidige veranderingen of bij de zogenoemde verwarde mensen (wat hij zelf een verkeerde omschrijving vindt). Daarnaast geeft Robbert ook voorlichtingen op de hogeschool in Leiden en op GGZ informatieavonden voor families over ADHD, OCD, autisme en verslavingsproblematiek. Robbert heeft veel cursussen gevolgd en is erg gedreven in zijn werk als ervaringsdeskundige. Hij doet dit met veel plezier en wil ondertussen ook niks anders meer dan zich bezig houden met de verschillende facetten van de psychiatrie.

 

Chahida (31) studeert Social Policy & Public Health aan de Universiteit van Utrecht. Hiervoor heeft zij jarenlang als bewindvoerder en budgetbeheerder gewerkt. Vanwege de complexe en meervoudige problematiek die zij is tegen gekomen tijdens haar werk, heeft ze ervoor gekozen om weer de schoolbanken in te gaan. Chahida wil, met behulp van de kennis die ze opdoet gedurende de opleiding en de praktijk, ervoor zorgen dat beleid dichter bij de burger komt te staan, waarbij het perspectief van de burger een grotere rol krijgt. Chahida heeft zich aangesloten bij dit onderzoek, omdat in dit onderzoek het cliëntenperspectief een belangrijke rol speelt.