Logo Universiteit Utrecht

Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Regio Waterland

Het onderzoek in de regio Waterland is in volle gang. Dit loopt van 2018 tot en met 2022. De eerste rapportage van 2018 wordt in het najaar van 2019 verwacht.

Rapportages