Logo Universiteit Utrecht

Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Ervaringsdeskundigen

Opzet voor regionale training client-onderzoekers binnen prospectief onderzoek ambulantisering en regionalisering MO/BW

Maarten Davelaar en Nienke Boesveldt

Binnen het prospectieve onderzoek naar het proces van ambulantisering en regionalisering van bw en mo in gemeenten is het van belang om:
a. te werken met gedegen en innovatief behoeftenonderzoek in samenwerking met de gebruikers (en niet gebruikers) van (zorg)voorzieningen;
b. te werken met de mogelijkheid dat clienten tussentijds op de uitvoering en tussentijdse resultaten van het onderzoek naar de ambulantisering en regionalisering hun input kunnen geven;
c. een waardering van de uitkomsten op lokaal niveau vanuit het cliëntenperspectief te verkrijgen.

Om dit te bereiken krijgen ervaringsdeskundige clienten een rol binnen het onderzoek als co-onderzoekers. Binnen dit onderzoek worden onder ervaringsdeskundige clienten verstaan, clienten die een TOED opleiding of vergelijkbaar hebben afgerond (of bereid zijn dit te doen). Belangrijk nevendoel kan zijn dat deelname door hen bijdraagt aan het persoonlijke proces van empowerment/herstel. Validering vragenlijst door clienten kan een andere belangrijke meerwaarde zijn.

Opties: deelname door ervaringsdeskundigen in meer of mindere mate inbedden in herstelprogramma en/of dagbestedingsprogramma in aan het onderzoek deelnemende van bijvoorbeeld De Herstelacademie (Haarlem e.o.). Nex2next (Den Bosch e.o.) en Stichting Lumen Holland Rijnland.

Het interviewen door duo’s heeft om onderzoekstechnische redenen de voorkeur, met als opties:
a. Duo ervaringsdeskundigen
b. Duo student/ student-assistent UU en ervaringsdeskundige (voorkeur)

Opzet voor training

Kader:
• 3 daagse verplichte training: 12.30 – 16.30
• 1 middag met alleen ervaringsdeskundigen (ED’s)
• 2 middagen met studenten en ED’s
• Maximaal 16 deelnemers (8 duo’s)
• Begeleiding 2 personen (onderzoekers/trainer)
Vergoeding voor ED’s
Vergoeding voor reiskosten via Universiteit Utrecht. Vergoeding voor het volgen van de training (€25 per bijeenkomst) en €10 per afgenomen interview wordt verstrekt door het lokale herstelprogramma
Locatie
Alle bijeenkomsten vinden plaats in het centrum van Utrecht, het academiegebouw, domplein 1, achter de Dom.