Logo Universiteit Utrecht

Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Nieuws

Regionale kennisdag Maatschappelijke Zorg in Holland Rijnland

Op donderdag 14 maart 2019 vond in Leiden de regionale kennisdag over maatschappelijke zorg in Holland Rijnland plaats. Dr. N.F. Boesveldt verzorgde een van de workshops met als onderwerp:

Transitie en transformatie van de maatschappelijke zorg: wat vinden cliënten er zelf van?

Tijdens deze workshop werden de eerste resultaten gepresenteerd van  het onderzoek naar de mening van cliënten Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen  over zelfstandig wonen en het doordecentraliseren van de maatschappelijke zorg in de Rijnstreek.